Selecteer een pagina

Er zijn nogal wat duivenmelkers die aan de duiven regelmatig knoflook verstrekken. Of puur, of in mysterieuze brouwsels. Zo ken ik goede spelers in België die hun succes menen te moeten danken aan aftreksels van look, uien, weegbree, brandnetel, vlierbessen, enz…, het goedje dan mengen met kandijstroop en dan aan een woekerprijs weten te verkopen. Dit gaat mij net iets te ver. Persoonlijk zou ik liever gewoon naar huis gaan met een van hun goede duiven, en thuis zelf de keuken in duiken of makkelijker en vaak beter nog Hexenbier en Premium Krautermix geven! Waarom geven we bijvoorbeeld knoflook aan onze duiven? Is het niet logisch slechts iets te doen als we ook weten waarom? Oordeel zelf maar…

Knoflook (Allium Sativum) is doorheen de wereldgeschiedenis waarschijnlijk wel de meest gebruikte plant omwille van zijn brede gezondheidsbevorderende werking.

Ook voor duiven geldt dat knoflook als aanvulling bij het voer tal van positieve effecten heeft.

Reeds in het oude Egypte werd knoflook als een belangrijke heelmeester aanzien, dit zowel voor mens als dier.

Nu vele eeuwen later is deze volkswijsheid gestaafd door wetenschappelijk onderzoek.

Sommige medici (met gigantische oogkleppen als U het mij vraagt), zullen nu stilaan al de wenkbrauwen beginnen fronsen wanneer ze dit lezen. Ze voelen dat ik op het alternatieve terrein van plantengeneeskunde, homeopathie en dergelijke terecht dreig te komen. Nou en?

Heel wat reguliere (halopathische) geneesmiddelen zijn rechtstreeks afkomstig uit het plantenrijk of slechts verbeterde moleculaire variaties daarvan! Het is geen schande om dicht bij de natuur te staan. Iedereen met een open geest, zal gebruiken wat hem van pas komt. In andere culturen zoals China is dit zo ingeburgerd, dat onze geneeskunde daar de alternatieve geneeskunde is!

Misschien wel de meest gekende (slechte) eigenschap van look is zijn geur. Na het eten van deze bol ruikt men dit al van op tien meter afstand! Men kan daarom tegenwoordig look kopen welke ontdaan werd van deze reukstof zonder dat de werking daarom minder zou zijn. Gelukkig liggen onze duiven daar niet wakker van.

Knoflook bevat nogal wat unieke en zeer werkzame zwavelverbindingen zoals bijvoorbeeld allicine. Daaraan dankt de plant dan ook haar heilzame eigenschappen. Deze stoffen worden wel eens beschouwd als ‘natuurlijke antibiotica”. Ze zorgen ervoor dat de witte bloedcellen sneller binnendringende kiemen aanvallen en vernietigen. Feit is, dat paarden die regelmatig met knoflook werden bijgevoederd veel minder met luchtwegaandoeningen, taaie slijmen en chronische infecties af te rekenen hadden. Dit zou dus bij onze “renpaarden van het luchtruim”, ook wel eens het geval kunnen zijn!

Ook de kans op parasieten is met het regelmatig gebruik van knoflook een stuk minder. Huidletsels helen ook sneller. De door knoflookgeur doordrongen huid stoot ook insecten af.

Door een optelsom van een aantal positieve effecten, krijgt men dankzij knoflook ook een betere bloedsomloop. Daarbij speculeren we er dan op, dat een betere circulatie meer vitaliteit geeft en hopelijk ook betere prestaties. Vooreerst zorgt look ervoor dat het bloed op een natuurlijke manier verdund wordt en zo met minder weerstand door de kleine haarvaatjes kan stromen. Zo kan in de longen de uitwisseling van zuurstof in het bloed efficiënter verlopen. Bij mensen draagt knoflook ook bij tot een normale bloeddruk en werkt het heilzaam op de vaatwanden.

Tenslotte dien ik ook nog een andere eigenschap van knoflook aan te stippen: ze verhoogt namelijk de zuiverende werking van de lever. Daardoor is knoflook dus ook een goede spijsverteringshulp.