Selecteer een pagina

Privacybeleid

 

1: Contactgegevens.

Duivenarts gevestigd in: Otheensedreef 1 4533 PH Terneuzen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

2: Persoonsgegevens die wij verwerken.

Duivenarts verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-Voor- en achternaam
-Geslacht
-Geboortedatum
-Geboorteplaats
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Bankgegevens

 

3: Leeftijd rechtig voor het bestellen en plaatsen van een bestelling.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

 

 4: Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Duivenarts verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Het afhandelen van uw betaling.
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten.
Om goederen en/of diensten bij u af te leveren.

 

5: Geautomatiseerde besluitvorming.

Duivenarts neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Duivenarts) tussen zit.

 

6: Duivenarts gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen.

Registreren van klantgegevens, verkopen en boekhouding, gegevens welke voor de belastingdienst van belang zijn, zullen 7 jaar bewaard blijven om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen

 

7: Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Duivenarts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens – 2 jaar
Personalia – 2 jaar
Adres – 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden,
Duivenarts verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

<< Keer terug naar het Privacycentrum